Witaj na stronie Co-Evolution Institute!

Istotą życia jest ciągła zmiana. Misją Co-Evolution Institute jest inspirowanie do zmian. Jestem przekonany, że jedynie świadomość i realizacja życiowego celu pozwala człowiekowi cieszyć się zmianą i przyjmować ją z otwartymi ramionami.

Świat – nurt zmian
Żyjemy w świecie zmian nabierających ciągle większego tempa i rozmachu. Wielu z nas staje w obliczu sytuacji krytycznych, gdzie metody, które jeszcze wczoraj się świetnie sprawdzały, dziś - nagle przestają dawać rezultaty. Przedsiębiorstwa i organizacje muszą stawiać czoła wyzwaniom, jakimi są fuzje, nowe strategie, produkty, rynki czy też spłaszczanie tradycyjnych struktur i ich ewolucja w kierunku modeli sieciowych.
W ten czy inny sposób - zmiany dotykają wszystkich.

Odkrycie i realizacja Misji
W kontekście nieustannych przeobrażeń pierwszoplanowego znaczenia nabiera odkrycie i realizacja życiowej Misji lub inaczej powołania. (By podkreślić podstawowe znaczenie wątku Misji, przyjąłem konwencję pisania tego słowa z dużej litery). Dlaczego? - Ponieważ z powodu braku poczucia bezpieczeństwa ludzie najczęściej opierają się zmianom. Tak długo, jak człowiek uważa, że źródło jego bezpieczeństwa znajduje się na zewnątrz, tak długo postrzega on zmianę, jako źródło potencjalnego zagrożenia. W firmie - brak świadomości wspólnej Misji i wspólnie wyznawanych wartości wręcz paraliżuje proces zmian i jest zasadniczym powodem dysfunkcji zespołów. Nie znając swojego powołania, jesteś jak pasażer na statku pozbawionym steru - dryfujesz na oceanie życia, unoszony przez przypadkowo napotkane prądy. Odkrycie i realizacja Misji dają niezbędne poczucie bezpieczeństwa i oparcia w sobie, pozwalające z ufnością stawiać czoła nowym wyzwaniom; w przedsiębiorstwie - umożliwia spójną reorganizację priorytetów i płynne koordynowanie zmian. Realizując swoją Misję - bierzesz ster swego życia we własne ręce.

Życiowy cel - Misja - powołanie
Czym zatem jest życiowa Misja? Nie jest twoją pracą ani rolą, która grasz. Misja to twój życiowy cel. Niektórzy określają ją innymi słowami i mówią o powołaniu, posłannictwie, racji bytu, życiowym kontrakcie czy własnej legendzie. Można powiedzieć, że Misja jest wielkim ideałem, który nadaje naszemu życiu poczucie sensu, znaczenia, jest nadrzędnym celem, z którego wyrastają wszystkie inne. Misja jest latarnią morską wskazującą okrętowi Twojego życia drogę do celu.

Synchroniczność
Innym fundamentalnym czynnikiem jest synchroniczność. Termin ten wprowadził psycholog i psychiatra Carl G. Jung. Twierdził on, że zbiegi okoliczności nie zawsze są dziełem przypadku. Uważał, że są one wyrazem działania ewolucyjnych sił wszechświata, które wiążą ze sobą wydarzenia przyczynowo niezależne. Zdobywanie intuicyjnej świadomości tych sił i współpraca z nimi stanowi część procesu indywiduacji. W procesie tym Twój wewnętrzny paradygmat ulega przemianie: stopniowo powierzasz się nurtowi życia, pozwalając się nieść magicznym koincydencjom – łapiesz falę.
Włączając synchroniczność aktywnie w swój światopogląd, możesz niewspółmiernie przyspieszyć i spotęgować pozytywne rezultaty zmian.

Ko-ewolucja i Co-Evolution Institute
Odkrywając i realizując swoje powołanie, zaczynasz świadomie kooperować z ewolucyjnym procesem transformacji - koewoluować.

Co-Evolution Institute jest kontekstem ułatwiającym Ci wprowadzenie zmian, integrację dokonującej się metamorfozy z mocą, humorem i gracją.

Wspomniany już Jung mawiał: "Wszystko, co prawdziwe musi się ciągle zmieniać i tylko to, co się zmienia pozostaje prawdziwe".

Być może fakt, że czytasz teraz tę stronę również nie jest dziełem przypadku. Jeśli pragniesz w Twoim życiu zmian, zapoznaj się z treścią moich warsztatów. Nade wszystko zaś zrób sobie prezent i - weź w nich udział!

Niech Misja będzie z Tobą :)

Wiktor Gołuszko


 
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o warsztatach i działalności Co-Evolution Institute, zapisz się do naszego newslettera.

Imię
e-mail
 
Mission Quest Heart Path Synergic Team
Genius Awakening Healing Breath Inner Odyssey